CEP sh.p.k

 • Address

  Autostrada Tiranë-Durrës Km 3, pas ish-Universitetit Kristal

 • Mobile

  +355 67 40 03 535

  +355 67 40 02 727

 • E-mail

  info@cep.com.al